Trang chủ

vòng quay may mắn
vòng
quay
may
mắn
!
Tham gia ngay để nhận học bổng từ chương trình

 

100% học phí
Chưa may mắn
May mắn lần sau
50% học phí
May mắn lần sau
Chưa may mắn
Hẹn lần sau
5% học phí
5% giới thiệu
10% học phí
15% học phí
Chưa may mắn
Tham gia Nhận học bỏng cùng vòng quay may mắn !

Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin để tham gia quay thưởng và nhận học bỏng từ chương trình

Lưu ý:

  • Học viên sẽ tham gia quay ngẫu nhiên vào các ô trên vòng quay chương trình học bỏng 100%, 50%, 20%,15% và 10% học phí
  • Học viên kiểm tra email và liên hệ chat live để đăng kí và nhận học bỏng 
  • Mỗi một email, số điện thoại quay được một lần 

Nâng cao trình độ tiếng Anh qua điện ảnh MỸ